onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats

omschrijving

gebruikte afkortingen en symbolen

bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Ezinge lidmaten NG 1796-1811 2006-10-17 1.9 MB 6 E = transcriptie 1796-1818
Ezinge lidmaten NG 1796-1818 (afschrift RA) 2006-10-17 2.6 MB 8 E = transcriptie 1796-1818
        14  

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA)
Archief DTB Ezinge
Inventarisnummer RA 67, HG 11
 Omschrijving Lidmaten NG lijst 1796, gevolgd door belijdenis resp. attestatie 1798-1811 (RA 67)
Lidmaten NG lijst 1796, gevolgd door belijdenis resp. attestatie 1798-1818. Betreft afschrift Retro Acta met enkele toevoegingen (HG 11)
Opmerkingen RA = Retro Acta
HG = Archief van de Hervormde Gemeente
 

Afbeeldingen

Inzender Menne Glas
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands, redelijk leesbaar. Enige vaardigheid in paleografie is gewenst
Opmerkingen  
 

Transcriptie

Inzender Menne Glas
Status Index op ledematen provincie Groningen; Ezinge NG 1796-1818 beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van