onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats

omschrijving

gebruikte afkortingen en symbolen

bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Finsterwolde lidmaten NG 1685-1705 2006-12-24 3.3 MB 12 E = transcriptie 1685-1813
Finsterwolde lidmaten NG 1705-1749 2006-12-24 3.6 MB 13 E = transcriptie 1685-1813
Finsterwolde lidmaten NG afschrift 1685-1779 2006-12-24 4.1 MB 14 E = transcriptie 1685-1813
Finsterwolde lidmaten NG 1780-1813 2006-12-24 2.1 MB 9 E = transcriptie 1685-1813
Finsterwolde predikanten NG 1608-1824 2006-12-24 0.5 MB 2 E = transcriptie 1685-1813
Finsterwolde ouderlingen NG 1780-1796 en diakenen NG 1780-1806 2006-12-24 0.2 MB 2 E = transcriptie 1685-1813
        52  

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA)
Archief DTB Finsterwolde
Inventarisnummer RA 76, HG 1
 Omschrijving Lidmaten NG afschrift 1685-1779 (RA 76)
Lidmaten NG 1685-1749, 1780-1811, predikanten en kerkenraad (HG 1)
Opmerkingen RA = Retro Acta
HG = Archief van de Hervormde Gemeente

RA 76 bevat lidmaten 1685-1778 (volgens index), feitelijk een afschrift van de periodes 1685-1727 (Burger), 1730-1749 (Janssonius), 1749-1762 (Busscher) en 1764-1779 (Busch). Mogelijk is dit afschrift gemaakt door de opvolger van de laatste, dus dom. de Sitter die tot 1814 predikte.
HG 1 is een zwaar beschadigd boek, met daarin onder meer lidmaten 1685-1749.
 

Afbeeldingen

Inzender Menne Glas
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws, Nederlands, over het algemeen goed leesbaar. Alleen voor het lidmatenboek 1685-1749 is enige vaardigheid in paleografie gewenst
Opmerkingen  
 

Transcriptie

Inzender Menne Glas
Status Index op ledematen provincie Groningen; Finsterwolde NG 1685-1813 beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van