onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats

omschrijving

gebruikte afkortingen en symbolen

bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Lettelbert en Enumatil lidmaten NG 1682-1696 2006-11-18 1.2 MB 4 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil lidmaten NG 1718-1732 2006-11-18 0.8 MB 3 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil lidmaten NG 1748-1751 2006-11-18 1.2 MB 3 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil lidmaten NG 1750-1751 2006-11-18 0.2 MB 1 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil lidmaten NG 1752-1810 2006-11-18 3.8 MB 19 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil kerkeraad NG 1752-1764 2006-11-18 3.5 MB 10 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil kerkeraad NG 1764-1772 2006-11-18 3.2 MB 10 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil kerkeraad NG 1772-1778 2006-11-18 2.9 MB 9 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil kerkeraad NG 1778-1790 2006-11-18 3.1 MB 10 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil kerkeraad NG 1790-1802 2006-11-18 3.3 MB 10 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil kerkeraad NG 1803-1811 2006-11-18 3.0 MB 8 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil predikanten NG 1651-1883 2006-11-18 1.0 MB 3 E = transcriptie 1682..1811
Lettelbert en Enumatil kerkeraad NG plattegrond Appelhof 2006-11-18 0.3 MB 1 E = transcriptie 1682..1811
        91  

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA)
Archief DTB Lettelbert en Enumatil
Inventarisnummer RA 258, RA 259, HG 1
 Omschrijving Lidmaten NG 1682-1696, 1718-ca. 1732, 1748-1751 (RA 258)
Lidmatenlijst NG 1752-1810 (RA 259)
Kerkeraadhandelingen NG 1752-1811 en predikanten 1651-1883 (HG 1)
Opmerkingen RA = Retro Acta
HG = Archief van de Hervormde Gemeente
 

Afbeeldingen

Inzender Menne Glas
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van goede kwaliteit
Opmerkingen Bij de lidmaten van 1681 staat nog op de linkerpagina dopen NG uit 1731 en 1732.
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws, Nederlands. Er zijn diverse handschriften, van redelijk tot moeilijk leesbaar. Enige vaardigheid in paleografie is gewenst
Opmerkingen  
 

Transcriptie

Inzender Menne Glas
Status Index op ledematen provincie Groningen; Lettelbert en Enumatil NG 1682..1811 beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van