onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats

omschrijving

gebruikte afkortingen en symbolen

bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Midwolda lidmaten NG 1596-1637 2007-08-03 5.5 MB 21 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda lidmaten NG 1650-1666 2007-08-03 3.4 MB 13 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda lidmaten NG 1667-1678 2007-08-03 3.5 MB 13 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda lidmaten NG 1679-1703 2007-08-03 3.5 MB 13 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda lidmaten NG lijst 1734 2007-08-03 0.5 MB 2 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda lidmaten NG registratie 1734-1750 2007-08-03 0.7 MB 3 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda lidmaten NG acta 1734-1741 2007-08-03 4.3 MB 16 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda lidmaten NG acta 1741-1756 2007-08-03 4.7 MB 16 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda lidmaten NG acta 1757-1772 2007-08-03 5.1 MB 16 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda lidmaten NG acta 1773-1796 2007-08-03 4.4 MB 16 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda lidmaten NG acta 1796-1812 2007-08-03 4.5 MB 17 E = transcriptie 1596-1812
Midwolda predikanten NG 1596-na 1855 2007-08-03 0.2 MB 1 E = transcriptie 1596-1812
        147  

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA)
Archief DTB Midwolda
Inventarisnummer HG 1
 Omschrijving Lidmaten NG Midwolda 1596-1637, 1650-1703 (HG 1)
Lidmaten NG Midwolda lijst 1734, registratie 1734-1748 (HG 1)
Lidmaten NG Midwolda acta 1734-1812 en lijst predikanten (HG 1)
Opmerkingen HG = Archief van de Hervormde Gemeente
 

Afbeeldingen

Inzender Menne Glas
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 16 t/m 18e eeuws, Nederlands, diverse handschriften; moeilijk tot redelijk leesbaar. Vaardigheid in paleografie is gewenst
Opmerkingen  
 

Transcriptie

Inzender Menne Glas
Status Index op ledematen provincie Groningen; Midwolda NG 1596-1637, 1650-1703, 1734-1812 beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van