onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats

omschrijving

gebruikte afkortingen en symbolen

bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Oldehove lidmaten NG Acta 1757-1771 2006-10-18 4.5 MB 10 E = transcriptie 1757-1816
Oldehove lidmaten NG Acta 1771-1782 2006-10-18 4.0 MB 10 E = transcriptie 1757-1816
Oldehove lidmaten NG Acta 1782-1783 2006-10-18 4.2 MB 11 E = transcriptie 1757-1816
Oldehove lidmaten NG Acta 1783-1784 2006-10-18 3.6 MB 11 E = transcriptie 1757-1816
Oldehove lidmaten NG Acta 1785-1800 2006-10-18 4.1 MB 11 E = transcriptie 1757-1816
Oldehove lidmaten NG Acta 1800-1810 2006-10-18 4.6 MB 11 E = transcriptie 1757-1816
Oldehove lidmaten NG 1810-1816 2006-10-18 0.8 MB 4 E = transcriptie 1757-1816
Oldehove lidmaten NG 1759-1788 2006-10-18 2.8 MB 7 E = transcriptie 1757-1816
Oldehove lidmaten NG diakenen 1756-1921, ouderlingen 1738-1772 en predikanten 1605-1952 2006-10-18 1.8 MB 6 -
        81  

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA)
Archief DTB Oldehove
Inventarisnummer HG 1
 Omschrijving Lidmaten NG Acta 1757-1816 (HG 1)
Lidmaten NG 1759-1788 (HG 1)
Lijst met diakenen 1756-1921, ouderlingen 1738-1772 en predikanten 1605-1952 (HG 1)
Opmerkingen HG = Archief van de Hervormde Gemeente
 

Afbeeldingen

Inzender Menne Glas
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands, redelijk leesbaar. Enige vaardigheid in paleografie is gewenst
Opmerkingen  
 

Transcriptie

Inzender Menne Glas
Status Index op ledematen provincie Groningen; Oldehove NG 1757-1815 beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van