onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats

omschrijving

gebruikte afkortingen en symbolen

bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Oterdum lidmaten NG 1700-1719 2007-01-12 3.8 MB 12 E = transcriptie 1700-1808
Oterdum lidmaten NG 1719-1738 2007-01-12 3.5 MB 12 E = transcriptie 1700-1808
Oterdum lidmaten NG 1738-1764 2007-01-12 3.6 MB 12 E = transcriptie 1700-1808
Oterdum lidmaten NG 1765-1801 2007-01-12 3.5 MB 13 E = transcriptie 1700-1808
Oterdum lidmatenlijst NG lijsten 1700,
ca. 1725, ca. 1735, 1741, 1752,
1762, 1773 en 1809
2007-01-12 1.6 MB 6 E = transcriptie 1700-1808
Oterdum lidmaten NG lijst ca. 1808 2007-01-12 0.2 MB 5 E = transcriptie 1700-1808
Oterdum kerkenraad NG 1721 2007-01-12 0.1 MB 1 E = transcriptie 1700-1808
Oterdum predikanten NG 1618-1808, 1700-1714 2007-01-12 1.0 MB 4 E = transcriptie 1700-1808
        65  

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA)
Archief DTB Oterdum
Inventarisnummer RA 374, RA 375
 Omschrijving - Lidmaten NG 1700-1801, lidmatenlijsten 1700, circa 1725, circa 1735, 1741, 1752, 1762, 1773 en 1809, kerkenraad 1721 en lijst predikanten 1618-1808, 1700-1713 (RA 374)
- Lidmaten NG lijst circa 1808 (RA 375)
Opmerkingen RA = Retro Acta
 

Afbeeldingen

Inzender Menne Glas
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands, redelijk tot goed leesbaar.
Opmerkingen  
 

Transcriptie

Inzender Menne Glas
Status Index op ledematen provincie Groningen; Oterdum NG 1700-1808 beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van