onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats

omschrijving

gebruikte afkortingen en symbolen

bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Thesinge lidmaten NG 1691-1704 2007-01-12 3.5 MB 12 E = transcriptie 1691-1811
Thesinge lidmaten NG 1704-1719 2007-01-12 3.9 MB 12 E = transcriptie 1691-1811
Thesinge lidmaten NG 1720-1788 2007-01-12 3.9 MB 13 E = transcriptie 1691-1811
Thesinge lidmaten NG 1789-1811 2007-01-12 1.9 MB 9 E = transcriptie 1691-1811
Thesinge predikanten NG 1642-1810 2007-01-12 1.2 MB 5 E = transcriptie 1691-1811
Thesinge lijst van acten van indemniteit NG 1806 2007-01-12 0.2 MB 1 E = transcriptie 1691-1811
        52  

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA)
Archief DTB Thesinge
Inventarisnummer RA 444, RA 445
 Omschrijving Lidmaten NG 1691-1788, predikanten 1642-1810 en lijst van acten van indemniteit 1806 (RA 444)
Lidmaten NG 1789-1811 (RA 445)
Opmerkingen RA = Retro Acta
 

Afbeeldingen

Inzender Menne Glas
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws, Nederlands, diverse handschriften, redelijk leesbaar. Enige vaardigheid in paleografie is gewenst
Opmerkingen  
 

Transcriptie

Inzender Menne Glas
Status Index op ledematen provincie Groningen; Thesinge NG 1691-1811 beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van