Na de brand van 1576 kampt Haarlem met dakloze ouderen. Via een loterij wordt geld ingezameld voor de bouw van een Oudemannenhuis. De namen van de kopers van een lot vindt u hier.

   


De WIC, de tegenhanger van de veel bekendere VOC. Welke mensen waren er in "de West", en wat voerden ze daar uit?
Een familiearchief geeft enkele van deze geheimen hier prijs.

                   


onderdeel van
Geneaknowhow.net

 


De 100.000ste pagina met genealogisch archiefmateriaal is bereikt en dat vieren we met vier bijzonderheden, samen 10.000 pagina's in omvang. Klik op een plaatje en geniet !

 

   
   
   
                   


Genealogische gegevens uit de provincie Zuid-Holland waren hier schaars, maar daarin komt nu verandering. In één klap een hele reeks opnamen uit DTB-boeken.

   


Handel drijven op Skåne in Zuid-Zweden, dat deden de Schoonenvaarders. Vooral haring had hun belangstelling, en hun wederwaardigheden staan in de gildeboeken.