onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Durgerdam dopen NH 1779-1784 (94) 2013-04-06 5.6 MB 17 -
Durgerdam dopen NH 1784-1788 2013-04-06 5.4 MB 17 -
Durgerdam dopen NH 1788-1792 2013-04-06 5.0 MB 17 -
Durgerdam dopen NH 1792-1798 2013-04-06 4.8 MB 17 -
Durgerdam dopen NH 1798-1802 2013-04-06 4.4 MB 17 -
Durgerdam dopen NH 1802-1806 2013-04-06 4.1 MB 17 -
Durgerdam dopen NH 1806-1811 2013-04-06 3.2 MB 14 -
Durgerdam genealogische aantekeningen dopen/trouwen NH 1679-1814 2013-04-06 4.6 MB 8 -
        124  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Amsterdam - Durgerdam en Ransdorp
Inventarisnummer 94
 Omschrijving

- Amsterdam Durgerdam, dopen NH 1779-1811 (94)
     Hierin ook uitvoerige genealogische aantekeningen betreffende de familie Cock/Kok.

Opmerkingen Ransdorp Gereformeerd, met Durgerdam, Holysloot en Schellingwoude.
Bij K.B. van 25 december 1817 zijn de gemeenten Durgerdam en Holysloot opgeheven en met Ransdorp verenigd; bij de wet van 13 juni 1857 ook Schellingwoude.

In dit gebied bestonden vier Gereformeerde gemeenten: de eerste predikant van de gemeente Ransdorp werd in 1584 beroepen. Met Ransdorp waren tot 1598 verenigd Zunderdorp en tot 1641 Holysloot; in genoemde jaren kregen die plaatsen een eigen predikant. In 1808 werd Schellingwoude met de gemeente Ransdorp verenigd.
Wat Durgerdam betreft, deze plaats was tot 1648 gecombineerd met Schellingwoude, waar de eerste predikant in 1623 werd beroepen. In 1648 kreeg Durgerdam een eigen predikant.
Holysloot vormde tot 1641 een combinatie met de gemeente Ransdorp. In 1641 werd te Holysloot een eigen predikant beroepen. De kerk van Holysloot was vóór de Hervorming gewijd aan St. Cornelis. Vanaf 1808 behoorde ook een aantal lidmaten van Uitdam tot deze gemeente.
In elk geval in 1600 was Schellingwoude met de gemeente Zunderdorp verenigd. In 1623 werd te Schellingwoude een eigen predikant beroepen. Met Schellingwoude was tot 1648 gecombineerd Durgerdam. In genoemd jaar werd te Durgerdam een eigen predikant beroepen. De predikantsplaats te Schellingwoude werd in 1808 opgeheven, waarna dit dorp gecombineerd werd met de gemeente Ransdorp.
 

Afbeeldingen

Inzender Ineke Smit
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands, over het algemeen goed leesbaar zonder speciale vaardigheid.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van