onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Middelie Dopen NG 1705-1733 (1a) 2008-12-03 4.2 MB 11 niet beschikbaar
Middelie Dopen NG 1733-1743 2008-12-03 1.8 MB 4 niet beschikbaar
Middelie Dopen NG 1743-1778 (2a) 2008-12-03 4.1 MB 9 niet beschikbaar
Middelie Dopen NG 1779-1792 2008-12-03 1.7 MB 4 niet beschikbaar
Middelie Dopen NG 1792-1801 (3) 2008-12-03 5.4 MB 9 niet beschikbaar
Middelie Dopen NG 1801-1811 2008-12-03 5.7 MB 9 niet beschikbaar
        46  
Middelie Trouwen NG 1705-1740 (1b) 2008-12-03 3.1 MB 8 E = trouwen 1705-1740
Middelie Trouwen NG 1742-1744 2008-12-03 0.4 MB 1 niet beschikbaar
Middelie Trouwen NG 1745-1792 (2b) 2008-12-03 2.1 MB 5 niet beschikbaar
        14  
Middelie Lidmaten DG 18e en 19e eeuw / deel 1 (10) 2008-12-03 4.9 MB 9 P = transcr. lidm. 18-19 eeuw
Middelie Lidmaten DG 18e en 19e eeuw / deel 2 2008-12-03 5.0 MB 9 P = transcr. lidm. 18-19 eeuw
Middelie Lidmaten DG 18e en 19e eeuw / deel 3 2008-12-03 5.0 MB 9 P = transcr. lidm. 18-19 eeuw
Middelie Lidmaten DG 18e en 19e eeuw / deel 4 2008-12-03 4.7 MB 9 P = transcr. lidm. 18-19 eeuw
Middelie Lidmaten DG 18e en 19e eeuw / deel 5 2008-12-03 5.0 MB 9 P = transcr. lidm. 18-19 eeuw
Middelie Lidmaten DG 18e en 19e eeuw / deel 6 2008-12-03 5.3 MB 9 P = transcr. lidm. 18-19 eeuw
Middelie Lidmaten DG 18e en 19e eeuw / deel 7 2008-12-03 4.4 MB 9 P = transcr. lidm. 18-19 eeuw
Middelie Lidmaten DG 18e en 19e eeuw / deel 8 2008-12-03 3.6 MB 8 P = transcr. lidm. 18-19 eeuw
        71  
Middelie Geboren DG 1792-1801 (12) 2008-12-03 4.2 MB 8 niet beschikbaar
Middelie Geboren DG 1801-1812 2008-12-03 4.6 MB 9 niet beschikbaar
        17 / 148  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Middelie met Axwijk
Inventarisnummer 1-3, 10, 12
 Omschrijving

- Dopen NG Middelie 1705-1743 (1a)
     Dopen en trouwen in deel 1 staan door elkaar maar zijn hier separaat weergegeven
- Dopen NG Middelie 1743-1792 (2a)
- Dopen NG Middelie 1792-1811 (3)
- Trouwen NG Middelie 1705-1744 (1b)
- Trouwen NG Middelie 1745-1792 (2b)
- Lidmatenboek DG Middelie 18e en 19e eeuw (10)
     Ingedeeld naar gezinnen, met uitvoerige gegevens over de gezinsleden. Aangelegd in 1788.
- Geboorteboek DG Middelie 1792-1812 (12)

Opmerkingen Middelie Gereformeerd: Ub 1575 werden Hobrede, Kwadijk, Middelie en Warder tot één gemeente verenigd. In 1593 verliet Warder deze combinatie en in 1632 Hobrede. Tenslotte verliet in 1650 ook Kwadijk nog Middelie. De kerk van Middelie was voor de Hervorming gewijd aan St. Pancras.

Middelie Doopsgezind: De eerste predikant van de gemeente Middelie en Axwijk werd circa 1620 beroepen. De vergaderplaats stond te Middelie. In 1673 was dit de gemeente van de Friese Doopsgezinden.
 

Afbeeldingen

Inzender Ineke Smit
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van ingebonden fotokopieën. De fotocopieen van deel 1 en 2 zijn erg licht en daardoor slecht leesbaar.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands. Enige paleografische kennis is vereist.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Ineke Smit
Status Transcriptie op het lidmatenboek DG Middelie 18e en 19e eeuw is beschikbaar (3-12-2008)
Index op trouwen NG 1705-1740 is beschikbaar op de website van Genea-data (17-12-2009)
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van