onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Muiden trouwen NG 1740-1742 (3) 2012-11-28 5.5 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1742-1745 2012-11-28 5.5 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1745-1747 2012-11-28 5.4 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1748-1750 2012-11-28 5.5 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1750-1754 2012-11-28 5.8 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1754-1758 2012-11-28 5.7 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1758-1761 2012-11-28 5.6 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1761-1766 2012-11-28 5.8 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1766-1769 2012-11-28 5.8 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1769-1774 2012-11-28 5.7 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1774-1777 2012-11-28 5.7 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1777-1780 2012-11-28 5.6 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1780-1783 2012-11-28 5.5 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1783-1784 2012-11-28 5.4 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1785-1787 2012-11-28 5.2 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1787-1788 2012-11-28 5.2 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1788-1789 2012-11-28 5.5 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1789-1790 2012-11-28 5.2 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen NG 1775 2012-11-28 0.5 MB 1 niet beschikbaar
        145  
Muiden dopen RK 1658-1667 (13) 2013-03-07 4.1 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1668-1685 2013-03-07 4.8 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1686-1698 2013-03-07 5.0 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1699-1708 2013-03-07 5.0 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1709-1719 2013-03-07 4.9 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1719-1729 2013-03-07 4.8 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1729-1739 2013-03-07 4.8 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1739-1749 2013-03-07 5.0 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1749-1757 2013-03-07 5.0 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1757-1766 2013-03-07 5.0 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1766-1775 2013-03-07 4.8 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1775-1783 2013-03-07 4.8 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1783-1790 2013-03-07 5.1 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1790-1798 2013-03-07 5.2 MB 7 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1798-1807 (14) 2007-11-14 4.6 MB 20 niet beschikbaar
Muiden dopen RK 1807-1812 (15) 2007-11-14 4.4 MB 21 niet beschikbaar
        139  
Muiden trouwen RK 1687-1739 (13) 2013-03-07 5.0 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen RK 1739-1781 2013-03-07 5.1 MB 8 niet beschikbaar
Muiden trouwen RK 1782-1807 2013-03-07 3.2 MB 6 niet beschikbaar
        22  
Muiden geboorten ISR 1794-1810 (16) 2007-11-14 0.3 MB 2 niet beschikbaar
        2  
Muiden lidmaten NG 1744-1778 / A - H (11) 2008-11-10 4.3 MB 25 niet beschikbaar
Muiden lidmaten NG 1744-1778 / H - Y 2008-11-10 4.5 MB 25 niet beschikbaar
Muiden attestaties en belijdenissen NG
1741, 1750-1802
2008-11-10 4.5 MB 25 niet beschikbaar
Muiden attestaties en belijdenissen NG
1802-1811
2008-11-10 4.8 MB 25 niet beschikbaar
Muiden alphabetisch register op attestaties en belijdenissen NG 1741, 1750-1811 2008-11-10 4.2 MB 25 niet beschikbaar
        125 / 433  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Muiden, met Muiderberg en het Naardermeer.
Inventarisnummer 3, 11, 13-16
 Omschrijving

Muiden Nederduits Gereformeerd
- Muiden, trouwen NG 1740-1790 (3)
     een trouwinschrijving uit 1775 is aan het eind van het trouwboek opgenomen
- Muiden, lidmaten- en atestatieboek NG 1744-1778 (alphabetisch ingericht), gevolgd door attestaties en   belijdenissen 1741. 1750-1811 met klapper (11)
     Het is aangelegd in 1744; kopie.

Muiden Rooms Katholiek
- Doopboek RK Muiden 1658-1798 (13a)
     het betreft een copie uit de 19e eeuw
- Doopboek RK Muiden 1798-1807 (14)
- Doopboek RK Muiden 1807-1812 (15)
     Er zijn een aantal bijlagen ingeplakt.
- Trouwboek RK Muiden 1687-1807 (13b)
     het betreft een copie uit de 19e eeuw

Muiden Israelische gemeente
- Geboorteboek ISR Muiden 1794-1810 (16)
     dit is opgemaakt in 1812.

Opmerkingen

Muiden NG: In dit gebied bestonden twee gereformeerde gemeenten. De eerste predikant van de gemeente Muiden werd beroepen in 1582. De kerk was voor de Hervorming gewijd aan St. Nicolaas en St. Catharina.
In de gemeente Muiderberg werd de eerste predikant beroepen in 1687. Daarvoor behoorden de lidmaten tot de gemeente Muiden.

Muiden RK:
Reeds voor 1644 was hier een pastoor. In 1702/1703 was deze Jansenistisch. De statie Muiden is gewijd aan St. Nicolaas.

 

Afbeeldingen

Inzender Ineke Smit
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van origineel. De pagina's zijn van goede kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Latijns en Nederlands. Goed leesbaar waarvoor geen speciale vaardigheid nodig is.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

  


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van