onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Naarden Begraven NG 1703-1706 (22) 2008-11-25 4.5 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1706-1710 2008-11-25 4.4 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1711-1715 2008-11-25 4.5 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1715-1720 2008-11-25 4.8 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1720-1725 2008-11-25 5.1 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1725-1728 2008-11-25 4.6 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1728-1732 2008-11-25 4.8 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1732-1735 2008-11-25 4.7 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1737-1741 2008-11-25 4.4 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1741-1747 2008-11-25 5.0 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1747-1749 2008-11-25 4.2 MB 7 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1793-1794 (21) 2008-11-25 3.1 MB 6 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1795-1797 2008-11-25 3.5 MB 7 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1798-1800 2008-11-25 3.8 MB 7 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1801-1803 2008-11-25 4.2 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1804-1806 2008-11-25 4.0 MB 7 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1807-1809 2008-11-25 5.1 MB 9 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1810-1811 2008-11-25 4.4 MB 7 niet beschikbaar
        138  
Naarden Begraven NG 1674-1681 reeks 1 (23) 2008-12-14 4.9 MB 10 P = index begraven 1674-1681
Naarden Begraven NG 1681-1686 2008-12-14 5.4 MB 11 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1674-1678 reeks 2 2008-12-14 4.2 MB 8 P = index begraven 1674-1678
Naarden Begraven NG 1678-1680 2008-12-14 4.5 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1680-1681 2008-12-14 4.8 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1681-1683 2008-12-14 4.0 MB 7 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1683-1686 2008-12-14 4.1 MB 7 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1703-1704 2008-12-14 2.2 MB 4 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1737-1742 (24) 2008-12-14 4.6 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1743-1749 2008-12-14 5.0 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1750-1758 2008-12-14 5.1 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1758-1766 2008-12-14 5.2 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1767-1774 2008-12-14 4.9 MB 8 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1755~~1767, 1737-1739 thesaurier 2008-12-14 2.9 MB 5 niet beschikbaar
Naarden Begraven NG 1740-1754 2008-12-14 2.9 MB 5 niet beschikbaar
        113  
Naarden Dopen WG 1785-1819 (25) 2008-12-06 3.5 MB 7 niet beschikbaar
        7  
Naarden Trouwen WG 1789-1791, 1797 (26) 2008-12-06 1.3 MB 3 niet beschikbaar
        3  
Naarden Dopen EL 1799-1807, 1818 (28) 2008-12-06 1.6 MB 3 niet beschikbaar
        3 / 264  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Naarden
Inventarisnummer 21-22, 25, 26, 28
 Omschrijving

- Naarden, Begraafboek NG 1703-1749 (22, origineel nr. 431))
     Betreft zowel de kerk als het kerkhof. Waarschijnlijk bijgehouden door de doodgraver
- Naarden, Begraafboek NG 1793-1811 (21, origineel nr. 430)
- Naarden, Register van ontvangen begrafenisrechten (en het luiden der klokken) NG 1674-1686,
  1703-1704 (23)
     De inschrijvingen 1674-1686 bevat uit twee reeksen, zonder dubbele inschrijvingen
- Naarden, Register van ontvangen begrafenisrechten (en het luiden der klokken) NG 1737-1774 (24)
     Tevens is opgenomen een niet chronologische overzicht 1737-1767 van de ontvangen      begrafenisrechten door de thesaurier van de stad Naarden.

- Naarden, Dopen WG 1785-1819 (25)
- Naarden, Trouwen WG 1789-1791, 1797 (26)
- Naarden, Dopen EL 1799-1807, 1818 (28)

Opmerkingen Naarden Gereformeerd: De eerste predikant werd hier in 1574 beroepen. Ook de lidmaten van Bussum behoorden tot deze gemeente. De kerk van Naarden was voor de Hervorming gewijd aan St. Vitus

Naarden Waals Gereformeerd (WG): De eerste predikant werd hier in 1651 beroepen. In 1819 werd de gemeente opgeheven, nadat reeds in 1791 het kerkgebouw aan de Evangelisch-Lutherse gemeente in gebruik was afgestaan.

Naarden Evangelisch-Luthers (EL): De eerste predikant werd hier in 1678 beroepen. Wat het kerkgebouw betreft zie hierboven onder Waals.
 

Afbeeldingen

Inzender Ineke Smit
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van ingebonden fotokopieën. Enkele fotocopieen zijn erg licht en daardoor slecht leesbaar.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands. Enige paleografische kennis is vereist.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Ineke Smit
Status Index op begraven NG 1674-1681 en 1674-1678 (reeks 2) is beschikbaar (23-12-2008)
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van