onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Naarden Dopen RK St. Vitus 1716-1722 2006-12-15 4.7 MB 11 niet beschikbaar
Naarden Dopen RK St. Vitus 1722-1727 2006-12-15 4.5 MB 11 niet beschikbaar
Naarden Dopen RK St. Vitus 1727-1730 2006-12-15 1.9 MB 5 niet beschikbaar
Naarden Dopen RK St. Vitus 1812-1813 2006-12-15 1.2 MB 4 niet beschikbaar
        31  
Naarden Trouwen RK St. Vitus 1672-1682 2006-12-15 4.4 MB 11 niet beschikbaar
Naarden Trouwen RK St. Vitus 1683-1707, 1709 2006-12-15 4.4 MB 10 niet beschikbaar
Naarden Trouwen RK St. Vitus 1711-1730 2006-12-15 4.5 MB 11 niet beschikbaar
        32  
Naarden Overlijden RK St. Vitus 1672-1679 2006-12-15 3.5 MB 9 niet beschikbaar
Naarden Overlijden RK St. Vitus 1679-1707, 1709-1710 2006-12-15 3.9 MB 10 niet beschikbaar
Naarden Overlijden RK St. Vitus 1711-1730 2006-12-15 2.9 MB 8 niet beschikbaar
        27  
Naarden Personen uit Naarden of Bussum v.d. Broederschap v.d. Heilige Drievuldigheid vanaf 1722 2006-12-15 0.6 MB 2 niet beschikbaar
        2 / 92  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Naarden
Inventarisnummer 29
 Omschrijving - Doopboek RK Naarden St. Vitus 1672-1707, 1709-1730, 1812-1813 (29a) [het gedeelte 1672-1707, 1709-1716 ontbreekt]
- Trouwboek RK Naarden St. Vitus 1672-1730 (29b)
- Doodboek RK Naarden St. Vitus 1672-1730 (29c)
Opmerkingen Naarden Rooms Katholiek, statie St. Vitus. Vanaf 1641 was hier een pastoor. Voor 1796 behoorden ook de parochianen van Bussum tot deze statie

Vanwege absentie van een pastoor zijn er tussen augustus 1707 tot maart 1709 geen inschrijvingen van doop, trouw en overlijden.

Er zijn 2 pagina's opgenomen met namen van personen uit Naarden of Bussum, die zijn ingeschreven in de Broederschap van de Heilige Drievuldigheid, opgericht in 1722.
 

Afbeeldingen

Inzender Ineke Smit
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van ingebonden fotokopieën
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws; Dopen en huwelijken in Latijn, Overlijden in Nederlands.
Voor het 17e eeuwse schrift is enige paleografische kennis vereist. Het 18e eeuwse schrift is over het algemeen goed leesbaar zonder speciale vaardigheid
.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van