onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1734-1736 (35) 2008-08-26 4.0 MB 19 P = index dopen 1734-1736
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1736-1739 2008-08-26 4.5 MB 19 P = index dopen 1736-1739
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1739-1742 2008-08-26 4.4 MB 19 P = index dopen 1739-1742
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1742-1744 2008-08-26 4.7 MB 19 P = index dopen 1742-1744
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1744-1748 2008-08-26 5.4 MB 22 P = index dopen 1744-1748
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1748-1752 (36a) 2008-08-26 4.2 MB 15 P = index dopen 1748-1752
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1752-1758 2008-08-26 4.9 MB 16 P = index dopen 1752-1758
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1758-1763 2008-08-26 5.2 MB 16 P = index dopen 1758-1763
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1763-1766 2008-08-26 3.8 MB 16 P = index dopen 1763-1766
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1766-1769 2008-08-26 3.9 MB 15 P = index dopen 1766-1769
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1769-1772 2008-08-26 4.1 MB 15 P = index dopen 1769-1772
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1772-1775 (36b) 2008-08-26 4.0 MB 16 P = index dopen 1772-1775
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1775-1778 2008-08-26 4.4 MB 17 P = index dopen 1775-1778
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1778-1781 2008-08-26 3.0 MB 12 P = index dopen 1778-1781
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1777-1778 (37) 2008-09-22 5.1 MB 10 P = index dopen 1777-1778
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1778-1779 2008-09-22 5.2 MB 10 P = index dopen 1778-1779
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1779-1780 2008-09-22 5.4 MB 10 P = index dopen 1779-1780
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1780-1781 2008-09-22 5.8 MB 10 P = index dopen 1780-1781
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1781-1783 2008-09-22 4.7 MB 10 P = index dopen 1781-1783
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1783-1784 2008-09-22 5.5 MB 10 P = index dopen 1783-1784
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1784-1786 2008-09-22 4.9 MB 10 P = index dopen 1784-1786
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1786-1789 2008-09-22 5.0 MB 10 P = index dopen 1786-1789
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1789-1791 2008-09-22 4.7 MB 10 P = index dopen 1789-1791
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1791-1794 2008-09-22 4.9 MB 10 P = index dopen 1791-1794
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1794-1796 2008-09-22 5.5 MB 10 P = index dopen 1794-1796
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1796-1799 2008-09-22 4.6 MB 10 P = index dopen 1796-1799
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1799-1802 2008-09-22 3.9 MB 10 P = index dopen 1799-1802
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1802-1804 2008-09-22 4.0 MB 10 P = index dopen 1802-1804
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1804-1807 2008-09-22 4.6 MB 10 P = index dopen 1804-1807
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1807-1810 2008-09-22 3.8 MB 9 P = index dopen 1807-1810
Oostzaandam dopen RK statie Het Kalf 1810-1811 2008-09-22 3.9 MB 9 P = index dopen 1810-1811
        404  
Oostzaandam dopen RK statie Bonifacius 1784-1786 (39) 2008-08-26 4.0 MB 7 P = index dopen 1784-1786
Oostzaandam dopen RK statie Bonifacius 1786-1788 2008-08-26 4.7 MB 7 P = index dopen 1786-1788
Oostzaandam dopen RK statie Bonifacius 1788-1791 2008-08-26 4.9 MB 7 P = index dopen 1788-1791
Oostzaandam dopen RK statie Bonifacius 1791-1793 2008-08-26 4.4 MB 7 P = index dopen 1791-1793
Oostzaandam dopen RK statie Bonifacius 1793-1796 2008-08-26 5.1 MB 8 P = index dopen 1793-1796
Oostzaandam dopen RK statie Bonifacius 1796-1799 2008-08-26 5.1 MB 8 P = index dopen 1796-1799
Oostzaandam dopen RK statie Bonifacius 1799-1802 2008-08-26 5.0 MB 8 P = index dopen 1799-1802
Oostzaandam dopen RK statie Bonifacius 1802-1806 2008-08-26 5.2 MB 8 P = index dopen 1802-1806
Oostzaandam dopen RK statie Bonifacius 1806-1809 2008-08-26 5.0 MB 8 P = index dopen 1806-1809
Oostzaandam dopen RK statie Bonifacius 1809-1812 2008-08-26 4.2 MB 8 P = index dopen 1809-1812
        76  
Oostzaandam bekeerlingen RK statie het Kalf 1750..1753 (36b) 2008-08-26 0.2 MB 1 niet beschikbaar
        1  
Oostzaandam trouwen RK statie het Kalf 1734-1748 (35) 2008-08-26 4.4 MB 17 P = index trouwen 1734-1748
Oostzaandam trouwen RK statie het Kalf 1748-1755 (36b) 2008-08-26 1.2 MB 5 P = index trouwen 1748-1755
Oostzaandam trouwen RK statie het Kalf 1755-1770 2008-08-26 4.6 MB 18 P = index trouwen 1755-1770
Oostzaandam trouwen RK statie het Kalf 1770-1781 2008-08-26 4.5 MB 18 P = index trouwen 1770-1781
Oostzaandam trouwen RK statie het Kalf 1777-1781 (38a) 2008-09-22 4.9 MB 10 P = index trouwen 1777-1781
Oostzaandam trouwen RK statie het Kalf 1781-1784 2008-09-22 4.8 MB 10 P = index trouwen 1781-1784
Oostzaandam trouwen RK statie het Kalf 1784-1795 2008-09-22 5.2 MB 11 P = index trouwen 1784-1795
Oostzaandam trouwen RK statie het Kalf 1795-1806 2008-09-22 5.4 MB 11 P = index trouwen 1795-1806
Oostzaandam trouwen RK statie het Kalf 1806-1816 2008-09-22 5.0 MB 11 P = index trouwen 1806-1816
        111 / 592  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noordhollands Archief, Haarlem
Archief DTB Zaandam
Inventarisnummer 35, 36a-36b, 37, 38a, 39
 Omschrijving - Doop- en trouwboek RK Oostzaandam statie Het Kalf 1734-1748 (35)
- Doopboek RK Oostzaandam statie Het Kalf 1748-1772 (36a)
- Doopboek RK Oostzaandam statie Het Kalf 1772-1781 (36b)
- Doopboek RK Oostzaandam statie Het Kalf 1777-1811 (37)
- Doopboek RK Oostzaandam statie St. Bonifacius 1784-1812 (39)
- Trouwboek RK Oostzaandam statie Het Kalf 1748-1781 (36b)
     Dit bevat tevens enkele inschrijvingen met bekeerlingen 1750 t/m 1753
- Trouwboek RK Oostzaandam statie Het Kalf 1777-1816 (38a)
     Het betreft een kopie
Opmerkingen Rooms Katholiek: In de eerste helft van de 17e eeuw werden de parochianen in de Zaanstreek nu en dan bediend door rondreizende pastoors. Pas tegen het midden van de 17e eeuw werden staties gesticht.
Oostzaandam (Het Kalf) kreeg circa 1650 een vaste pastoor en kort daarna ook een kerk. De statie was gewijd aan Maria Magdalena.
Westzaandam kreeg eveneens in 1650 een vaste pastoor. Voor deze statie werd in 1695 een nieuwe kerk gebouwd. Na 1724 waren de pastoors jansenistisch; een groot aantal parochianen ging toen voortaan ter kerke in Oostzaandam (Het Kalf). Het Rooms-Katholieke doop-trouw- en doodboek werd eigendom van de oud-katholieke statie. Dit boek begint reeds in 1669, zodat men voor onderzoek naar gegevens over Rooms-Katholieken de registers van de oud-katholieke statie moet raadplegen. De parochianen van de vroegere Rooms-Katholieke statie Westzaandam die zoals gezegd vanaf 1724 ter kerke gingen in Oostzaandam, gingen in 1784 een nieuwe statie Zaandam vormen, met een kerk te Oostzaandam. De statie Zaandam was gewijd aan St. Bonifacius.
Ook de statie Oostzaandam (Het Kalf) heeft tijdelijk een jansenistische pastoor gehad en wel in 1709; tengevolge daarvan verlieten de parochianen die kerk en gingen gedurende dat jaar over naar de statie Jisp.

Tenslotte nog iets over het territoir van de Zaandamse staties. In 1655 kwam er een grensregeling tot stand tussen de staties Oostzaandam (Het Kalf) en Westzaandam: de zuidgrens van Het Kalf lag bij de Noorder Valdeur Sluis terwijl de parochiuanen, die woonachtig wwaren tussen het Groote Glop en de genoemde sluis, zelf mochten kiezen, tot welke statie zij wilden behoren. Tot de statie Het Kalf behoorden ook de parochianen uit gedeelten van Koog aan de Zaan, Westzaan, Wijdewormer en uit Oostzaan en Zaandijk.
 

Afbeeldingen

Inzender Antje van Katerstede
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotokopieen, van gemiddelde kwaliteit. Een aantal pagina's zijn iets wazig.
Bestand dopen RK Het Kalf 1744-1748 bevat 1 pagina (rond 1747) met een verminkte afbeelding. Deze is grotendeels lichtgroen en ook iets verschoven en wazig. Mogelijk wordt deze pagina in de nabije toekomst opnieuw gefotografeerd.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands. Het handschrift van het RK doop-en trouwboek is in het algemeen goed leesbaar. Geen paleografische kennis is nodig.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Willem van der Hoeven
Status - Index op dopen RK Het Kalf 1734-1811 is beschikbaar (16-12-2008)
- Index op de dopen RK St. Bonifaciuskerk 1784-1812 is beschikbaar (21-12-2008)
- Index op het trouwen RK Het Kalf 1734-1816 is beschikbaar (23-12-2008)
- Transcriptie op Zaandam trouwen RK Het Kalf 1734-1736 is gemaakt door W.A. Hansen en beschikbaar
  op http://geneaknowhow.net/script/dewit/zaandam_rk_trouw_1734-1736.htm
- Familiereconstructie van de dopen en trouwen RK staties Het Kalf en St. Bonifacius 1734-1816 staat op de   website van Antje van Katerstede
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van