onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Delden trouwen CIV 1733-1792 (81) 2008-08-05 5.4 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV mei 1795 - nov. 1795 (81) 2008-08-05 4.2 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV nov. 1795 - juni 1796 2008-08-05 4.2 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV juni 1796 - nov. 1796 2008-08-05 4.0 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV nov. 1796 - mei 1797 2008-08-05 4.1 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV mei 1797 - jan. 1798 2008-08-05 4.0 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV feb. 1798 - okt. 1798 2008-08-05 4.0 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV okt. 1798 - aug. 1799 2008-08-05 4.2 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV aug. 1799 - juni 1801 2008-08-05 4.0 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV juli 1801 - aug. 1802 2008-08-05 4.1 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV aug. 1802 - juni 1804 2008-08-05 4.6 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV juni 1804 - okt. 1805 2008-08-05 4.8 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV nov. 1805 - jan. 1807 2008-08-05 5.0 MB 10 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV jan. 1807 - jan. 1808 2008-08-05 5.4 MB 11 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV jan. 1808 - juni 1809 2008-08-05 5.3 MB 11 P = index trouwen 1733-1811
Delden trouwen CIV juli 1809 - feb. 1811 2008-08-05 5.4 MB 11 P = index trouwen 1733-1811
        163
Delden ondertr. CIV minuten apr. 1806 - okt. 1806 (82) 2008-08-08 4.7 MB 10 P = index otr.min. 1806-1811
Delden ondertr. CIV minuten okt. 1806 - feb. 1807 2008-08-08 4.1 MB 10 P = index otr.min. 1806-1811
Delden ondertr. CIV minuten jan. 1807 - juni 1807 2008-08-08 4.5 MB 10 P = index otr.min. 1806-1811
Delden ondertr. CIV minuten juni 1807 - okt. 1807 2008-08-08 4.4 MB 10 P = index otr.min. 1806-1811
Delden ondertr. CIV minuten nov. 1807 - juli 1808 2008-08-08 4.1 MB 10 P = index otr.min. 1806-1811
Delden ondertr. CIV minuten juli 1808 - aug. 1809 2008-08-08 3.4 MB 10 P = index otr.min. 1806-1811
Delden ondertr. CIV minuten aug. 1809 - jan. 1810 2008-08-08 4.7 MB 11 P = index otr.min. 1806-1811
Delden ondertr. CIV minuten jan. 1810 - mei 1810 2008-08-08 4.9 MB 11 P = index otr.min. 1806-1811
Delden ondertr. CIV minuten juni 1810 - feb. 1811 2008-08-08 4.9 MB 11 P = index otr.min. 1806-1811
Delden ondertr. CIV alph.index minuten 1811 2008-08-08 0.8 MB 2 P = index otr.min. 1806-1811
Delden ondertr. CIV minuten mrt. 1811 - apr. 1811 (83) 2008-08-08 4.1 MB 10 P = index otr.min. 1811
Delden ondertr. CIV minuten apr. 1811 - juli 1811 2008-08-08 4.2 MB 10 P = index otr.min. 1811
Delden ondertr. CIV minuten mei 1811 - aug. 1811 2008-08-08 5.1 MB 11 P = index otr.min. 1811
Delden ondertr. CIV minuten juli 1811 - sep. 1811 2008-08-08 5.5 MB 11 P = index otr.min. 1811
Delden ondertr. CIV minuten sep. 1811 - nov. 1811 2008-08-08 5.6 MB 11 P = index otr.min. 1811
Delden ondertr. CIV minuten nov. 1811 2008-08-08 5.0 MB 11 P = index otr.min. 1811
Delden ondertr. CIV minuten nov. 1811 - dec. 1811 2008-08-08 5.4 MB 11 P = index otr.min. 1811
        170
Delden overlijden CIV S feb. 1806 - dec. 1806 (101) 2008-08-08 3.9 MB 8 niet beschikbaar
Delden overlijden CIV S jan. 1807 - juli 1807 2008-08-08 4.1 MB 8 niet beschikbaar
Delden overlijden CIV S juli 1807 - mei 1808 2008-08-08 3.4 MB 7 niet beschikbaar
Delden overlijden CIV R jan. 1806 - apr. 1806 (102) 2008-08-08 4.7 MB 10 niet beschikbaar
Delden overlijden CIV R apr. 1806 - aug.1806 2008-08-08 4.6 MB 10 niet beschikbaar
Delden overlijden CIV R aug. 1806 - dec. 1806 2008-08-08 4.7 MB 10 niet beschikbaar
Delden overlijden CIV R dec. 1806 - mrt. 1807 2008-08-08 4.7 MB 10 niet beschikbaar
Delden overlijden CIV R mrt. 1807 - juli 1807 2008-08-08 4.7 MB 10 niet beschikbaar
Delden overlijden CIV R juli 1807 - jan. 1808 2008-08-08 5.2 MB 11 niet beschikbaar
Delden overlijden CIV R feb. 1808 - juli 1808 2008-08-08 5.3 MB 11 niet beschikbaar
Delden overlijden CIV S+R juli 1808 - jan. 1809 (103) 2008-08-08 5.0 MB 10 P = index overlijden 1808-1811
Delden overlijden CIV S+R jan. 1809 - apr. 1809 2008-08-08 5.0 MB 10 P = index overlijden 1808-1811
Delden overlijden CIV S+R mei 1809 - okt. 1809 2008-08-08 4.8 MB 10 P = index overlijden 1808-1811
Delden overlijden CIV S+R okt. 1809 - mrt. 1810 2008-08-08 4.9 MB 10 P = index overlijden 1808-1811
Delden overlijden CIV S+R mrt. 1810 - sep. 1810 2008-08-08 5.0 MB 10 P = index overlijden 1808-1811
Delden overlijden CIV S+R sep. 1810 - jan. 1811 2008-08-08 4.8 MB 10 P = index overlijden 1808-1811
Delden overlijden CIV S+R jan. 1811 - mei 1811 2008-08-08 4.4 MB 9 P = index overlijden 1808-1811
Delden overlijden CIV S+R mei 1811 - sep. 1811 2008-08-08 4.2 MB 9 P = index overlijden 1808-1811
Delden overlijden CIV S+R sep. 1811 - dec. 1811 2008-08-08 4.3 MB 9 P = index overlijden 1808-1811
        182 / 515

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief DTB Overijssel (Delden)
Inventarisnummer 81-83, 101-103
 Omschrijving

Delden gericht
- Trouwboek van het richterambt Delden (gemeenten Ambt-Delden en Hengelo) 1733-1792 (81,   origineel nr. 80)
     Betreft alleen Doopsgezinden. Voorin een 'Formulier van bevestiginge in den houwelijken staat'.- - Ondertrouw- en trouwboek van het richterambt Delden, met uitzondering van het dorp Hengelo en   een gedeelte van de buurschap Woolde (gem. Hengelo) 1795-1811 (81, origineel nr. 81)
     Tussen de akten van augustus 1795 zijn 'ingevolge resolutie van de Prov. Representanten van 't      Volk van Overijssel' een aantal huwelijken, gesloten door de Rooms-Katholieke pastoor van      Delden, tussen 5 mei en 14 juni 1795 ingeschreven
- Minuut-akten van ondertrouw van het richterambt Delden, met uitzondering van het dorp Hengelo   en een gedeelte van de buurschap Woolde (gem. Hengelo), attestaties van kerkelijke   huwelijksbevestigingen, en enkele bij de ondertrouw overlegde stukken, 18 april 1806 - 2 februari   1811 (82, origineel nr. 82)
      De akten zijn niet overal chronologisch opgenomen.
- Minuut-akten van ondertrouw van het richterambt Delden, attestaties van kerkelijke   huwelijksbevestigingen, en enkele bij de ondertrouw overlegde stukken, 23 maart 1811 -
  20 november 1811 (83, origineel nr. 83)
     De akten worden vooraf gegaan door een alphabetische index. De akten zijn niet overal      chronologisch opgenomen.
- Register van aangegeven lijken van het stadgericht Delden [S] 13 februari 1806 - 26 mei 1808
  (101, origineel nr. 95)
- Register van aangegeven lijken van het richterambt Delden [R] 2 januari 1806 - 13 juli 1808
   (102, origineel nr. 95)
     Bevat geen inschrijvingen van het dorp Hengelo.
- Register van aangegeven lijken van het stad- en richterambt [S+R] Delden 18 juli 1808 -
  31 december 1811 (103, origineel nr. 95)
     Bevat geen inschrijvingen van het dorp Hengelo.

Opmerkingen

Het gebied van de gemeente Ambt-Delden vormt, samen met dat van de gemeente Hengelo, het voormalige richterambt Delden.
Het gebied van de gemeente Stad-Delden is dat van het voormalige stadgericht Delden.

Zie voor de Nederduits-Gereformeerden onder Borne, Stad- Delden, Goor en Wierden (Enter); voor de Doopsgezinden onder het gericht Ambt-Delden.

 

Afbeeldingen

Inzender Frank Steggink
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopiëen. Fotocopiëen zijn van goede kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands. Redelijk goed leesbaar zonder paleografische vaardigheid.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Marieken Scholten-Sijses, Borne
Status - Index op trouwen CIV van het Richtersambt Delden 1733-1792, 1795-1811 is beschikbaar
  (18-4-2010)
- Index op ondertrouw CIV minuutakten van het Richtersambt Delden 1806-1811 is beschikbaar
   (3-6-2010)
- Index op het register van aangegeven lijken van het stad- en richterambt [S+R] Delden 1808-1811   (103) is beschikbaar (17-8-2010)
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van