onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Kamperveen dopen NG 1689-1695 2006-07-03 4.4 MB 7 P = index 1689-1725
Kamperveen dopen NG 1695-1701 2006-07-03 4.6 MB 7 P = index 1689-1725
Kamperveen dopen NG 1701-1711 2006-07-03 4.6 MB 7 P = index 1689-1725
Kamperveen dopen NG 1712-1717 2006-07-03 4.7 MB 7 P = index 1689-1725
Kamperveen dopen NG 1717-1725 2006-07-03 4.9 MB 7 P = index 1689-1725
Kamperveen dopen NG 1725-1738 2006-07-03 5.1 MB 7 P = index 1725-1754
Kamperveen dopen NG 1738-1754 2006-07-03 5.2 MB 7 P = index 1725-1754
Kamperveen dopen NG 1754-1769 2006-07-03 5.0 MB 7 P = index 1754-1791
Kamperveen dopen NG 1769-1778 2006-07-03 5.1 MB 7 P = index 1754-1791
Kamperveen dopen NG 1778-1785 2006-07-03 4.7 MB 7 P = index 1754-1791
Kamperveen dopen NG 1786-1791 2006-07-03 4.1 MB 6 P = index 1754-1791
Kamperveen dopen NG 1791-1794 2006-07-03 4.0 MB 6 P = index 1791-1811
Kamperveen dopen NG 1794-1797 2006-07-03 4.1 MB 6 P = index 1791-1811
Kamperveen dopen NG 1797-1801 2006-07-03 4.1 MB 6 P = index 1791-1811
Kamperveen dopen NG 1801-1805 2006-07-03 4.2 MB 6 P = index 1791-1811
Kamperveen dopen NG 1805-1808 2006-07-03 4.1 MB 6 P = index 1791-1811
Kamperveen dopen NG 1808-1811 2006-07-03 4.8 MB 7 P = index 1791-1811
        113  
Kamperveen trouwen NG 1791-1795, CIV 1795-1810 2008-07-22 4.8 MB 29 niet beschikbaar
        29  
Kamperveen bijlagen trouwen en begraven CIV 1801-1808 2008-07-22 2.5 MB 12 niet beschikbaar
        12  
Kamperveen begraven NG 1760-1806 2008-07-22 3.9 MB 18 niet beschikbaar
Kamperveen begraven CIV 1806-1811 2008-07-22 2.0 MB 11 niet beschikbaar
        29  
Kamperveen lidmaten acta NG ongedateerd 2008-07-22 2.5 MB 5 niet beschikbaar
Kamperveen lidmaten NG 1791-1809 2008-07-22 0.3 MB 1 niet beschikbaar
Kamperveen lidmaten acta NG 1732-1760 2008-07-22 4.5 MB 10 niet beschikbaar
Kamperveen lidmaten acta NG 1760-1770 2008-07-22 4.5 MB 11 niet beschikbaar
Kamperveen lidmaten acta NG 1771-1778 2008-07-22 5.4 MB 11 niet beschikbaar
Kamperveen lidmaten acta NG 1778-1786 2008-07-22 4.9 MB 11 niet beschikbaar
Kamperveen lidmaten NG 1779-1786 2008-07-22 0.7 MB 2 niet beschikbaar
        51 / 234  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief DTB Overijssel (Kamperveen)
Inventarisnummer 559-562
 Omschrijving

- Dopen NG Kamperveen 1689-1791 (559, origineel nr. 658)
     Het doopboek bevat in 1698, 1711, 1712 en 1715 en tussen 1701 en 1706 slechts enkele inschrijvingen.
     Dit register bevat tevens lijsten van met cautie ingekomen en vertrokken lidmaten en hun familie,
     
1779-1809, handelingen van de kerkeraad en andere aantekeningen van kerkelijke aard, 1731-1809.
     Er is een hiaat van 15 mei 1791 tot 27 augustus 1791.

- Dopen NG Kamperveen 1791-1811 (559, origineel nr. 659)
     idem
-
Trouwboek NG Kamperveen 1791-1795, voortgezet als het ondertrouw- en trouwboek van het gericht van het   schoutambt Kamperveen 1795-1810 (561, origineel nr. 660)
-
Kamperveen CIV, bijlagen bij het onder nr.561 beschreven ondertrouw- en trouwboek van het schoutambt   1801-1808 (563, origineel nr. 663)
-
Begraafboek NG Kamperveen 1760-1811 (562, orinelen nrs. 661, 662 en 664)
     origineel nr. 664 (1806-1811) betreft het register van aangegeven lijken van het schoutambt Kamperveen.
-
Lidmatenboek NG kamperveen 1779-1809 (560, origineel nr. 658) 
     Op de bladzijden 5, 47 en 48 staan lijsten van met borgstelling ingekomen en vertrokken lidmaten en hun      familie. Het deel bevat verder veel aantekeningen van kerkelijke aard [acta], bijvoorbeeld notulen van      vergaderingen van de kerkeraad en "Kerkelijke Middelen beraemd bij de Synodus Provincialis van      Overijssel tegens de Stoutigheden en Aanwas van het Pausdom".

Opmerkingen Kamperveen behoort tot IJsselmuiden. Te Kamperveen woonden alleen Nederduits-Gereformeerden en enkele doopsgezinden. Zie voor de laatsten onder Kampen.
 

Afbeeldingen

Inzender Harry Huls
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van goede kwaliteit, in kleur van ingebonden fotokopiëen
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws, Nederlands, goed leesbaar, echter enige paleografische is gewenst
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Cor van Eunen
Status Index op de dopen NG Kamperveen 1689-1811 is beschikbaar (18-12-2006)
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van