onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Oldenzaal Dopen RK 1692-1695 (306) 2007-02-01 4.6 MB 7 P = transcriptie 1692-1701
Oldenzaal Dopen RK 1695-1697 2007-02-01 4.9 MB 7 P = transcriptie 1692-1701
Oldenzaal Dopen RK 1697-1699 2007-02-01 4.9 MB 7 P = transcriptie 1692-1701
Oldenzaal Dopen RK 1700-1701 2008-08-23 2.7 MB 4 P = transcriptie 1692-1701
Oldenzaal Dopen RK 1701-1702 2008-08-23 2.8 MB 4 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1702-1704 2007-02-01 5.0 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1704-1706 2007-02-01 4.8 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1706-1709 2007-02-01 4.7 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1709-1711 2007-02-01 5.1 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1711-1713 2007-02-01 4.8 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1713-1715 2007-02-01 4.9 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1715-1717 2007-02-01 5.0 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1717-1719 2007-02-01 5.0 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1719-1722 2007-02-01 5.1 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1722-1724 2007-02-01 5.2 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1724-1725 2007-02-01 3.8 MB 5 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1726-1728 (307) 2007-11-19 4.5 MB 6 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1728-1730 2007-11-19 5.2 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1730-1732 2007-11-19 5.1 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1732-1734 2007-11-19 4.9 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1734-1736 2007-11-19 4.7 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1736-1739 2007-11-19 4.9 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1739-1742 2007-11-19 4.8 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1742-1744 2007-11-19 4.9 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1744-1747 2007-11-19 5.0 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1747-1749 2007-11-19 5.0 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1749-1751 2007-11-19 4.7 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1751-1753 2007-11-19 5.1 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1753-1755 2007-11-19 5.0 MB 7 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1755-1756 2007-11-19 4.3 MB 6 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1756-1757 2007-11-19 3.7 MB 6 P = index 1701-1757
Oldenzaal Dopen RK 1757-1760 (308) 2007-11-23 5.7 MB 9 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1760-1763 2007-11-23 4.7 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1763-1765 2007-11-23 4.9 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1766-1768 2007-11-23 4.9 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1768-1771 2007-11-23 5.5 MB 8 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1771-1773 2007-11-23 5.0 MB 8 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1773-1774 2007-11-23 5.0 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1774-1775 2007-11-23 4.5 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1775-1777 2007-11-23 5.1 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1777-1778 2007-11-23 4.8 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1778-1780 2007-11-23 5.0 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1780-1781 2007-11-23 5.0 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1781-1783 2007-11-23 4.9 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1783 2007-11-23 4.1 MB 6 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1773-1774 statie Losser 2007-11-23 1.9 MB 3 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1784-1785 (309) 2007-11-28 4.3 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1785-1787 2007-11-28 4.8 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1787-1788 2007-11-28 4.7 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1788-1790 2007-11-28 4.8 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1790-1791 2007-11-28 5.0 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1791-1792 2007-11-28 4.9 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1792-1793 2007-11-28 4.7 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1793-1795 2007-11-28 4.6 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1795-1796 2007-11-28 4.5 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1796-1797 2007-11-28 4.1 MB 6 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1797-1798 2007-11-28 3.8 MB 6 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1798-1799 2007-11-28 4.7 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1799-1800 2007-11-28 4.7 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1800-1802 2007-11-28 4.7 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1802-1803 2007-11-28 4.8 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1803-1805 2007-11-28 4.7 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1805-1806 (310) 2007-11-29 4.7 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1806-1807 2007-11-29 4.1 MB 6 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1807-1808 2007-11-29 4.2 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1808-1810 2007-11-29 4.3 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1810-1811 2007-11-29 4.4 MB 7 B = Harry Tanke
Oldenzaal Dopen RK 1811-1812 2007-11-29 5.1 MB 8 B = Harry Tanke
        462  
         

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief DTB Overijssel (Oldenzaal)
Inventarisnummer 306-310
 Omschrijving

- Doopboek RK statie Oldenzaal 1692-1725 (306, origineel nr. 433)
       blz. 1 t/m 24 betreft de doopinschrijvingen van de statie Deurningen/Saasveld, 18 december        1692 tot 24 april 1701. Het deel sluit aan bij het het in 24 april 1701 beginnende doopboek van        de statie Deurningen/Saasveld, nr. 520.
       Het deel bevat tevens een enkele inschrijving van Weerselo en Nijstad.
       Blz. 25 t/m 102 betreft het gebied van de statie Oldenzaal (de stad Oldenzaal en de        buurschap Berghuizen), 8 februari 1701 tot 31 december 1725. Tot 1733 bevat dit gedeelte        tevens inschrijvingen betreffende de staties Deurningen/Saasveld en Rossum/De Lutte.
       Voor de periode na 1733 wordt voor de statie Rossum/De Lutte verwezen naar inv.nrs. 524 en        526.

- Doopboek RK statie Oldenzaal 1726-1757 (307, origineel nr. 433)
- Doopboek RK statie Oldenzaal 1757-1783 (308, originelen nrs. 433-435)
       Er is een hiaat van 15 januari 1758 tot 28 september 1758.
       Sedert 4 april 1773 zijn de akten ingeschreven door pastoor H. Ensman, die tot 1773 rector        van het klooster te Glane en pastoor van Losser was.
       a. Blz. 1 t/m 101, 17 december 1757 tot 31 december 1783, betreft de statie Oldenzaal (de        stad Oldenzaal en de buurschap Berghuizen). Na de inschrijving van 15 januari 1758 volgt een        verklaring betreffende een verbetering van een akte d.d. 1752.
       b. Blz. 102 t/m 104, 17 november 1773 tot 31 mei 1774, betreft de statie Losser en sluit aan        bij de doopboeken van deze statie, nr. 261. Het bevat ook enkele akten betreffende        omliggende buurschappen.

- Doopboek RK statie Oldenzaal 1784-1805 (309, origineel nr. 436)
       Het deel heeft betrekking op de statie Oldenzaal (de stad Oldenzaal en de buurschap        Berghuizen). Tussen de inschrijvingen staan verschillende latere aanvullingen en een afschrift        van een akte van naamsverandering.
- Doopboek RK statie Oldenzaal 1805-1812 (310, origineel nr. 436)
       Het deel bevat een jaarlijkse alfabetische index op de nrs. 309 en 310.

Opmerkingen

Tot de RK statie Oldenzaal, voortgekomen uit één der oudste parochies van Twente, behoorden tot 1665 de Rooms-Katholieken van de gemeenten Oldenzaal en Weerselo (met uitzondering van het dorp Weerselo) en van de buurschappen (Groot)-Driene (gem. Enschede), Berghuizen en De Lutte (beide gem. Losser). Van 1601 - 1633 werd de statie Losser ook vanuit Oldenzaal bediend.
De statie Oldenzaal, in 1633 missiegebied geworden en vanuit Glane (bisdom Münster) bediend, werd in 1665 in drie staties opgedeeld:
- Statie Oldenzaal: Onder deze statie viel sedert 1665 de stad Oldenzaal en de buurschap Berghuizen.
- Statie Deurningen/Saasveld: Tot 1803 vielen onder deze statie de buurschappen Driene (gem. Enschede), Deurningen, Klein-Driene, Dulder, Gammelke, Hasselo, Saasveld en de gehuchten Noordijk, Westrik en Zoeke (allen gem. Weerselo)
- Statie Rossum/De Lutte: Onder deze statie vielen tot 1799 de buurschappen De Lutte (gem. Losser), Lemselo (tot 1795), Nijstad, Rossum, Volthe en (ten dele tot 1795) Weerselo (allen gem. Weerselo).

 

Afbeeldingen

Inzender Frank Steggink
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopiëen. Fotocopiëen zijn van goede kwaliteit; echter bij het gecombineerde doop- en trouwboek RK 1607-1632 zijn pagina's gedeeltelijk slecht leesbaar vanwege vage inkt.
Opmerkingen  
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws, Latijns (RK). Enige paleografische vaardigheid is vereist; met name bij het vroege 17e eeuwse handschrift.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Frank Steggink (FS), Johan Bode (JB), Harry Tanke (HT)
Status

- Transcriptie op Oldenzaal dopen RK Deurningen/Saasveld 1692-1701 (FS)
- Index Oldenzaal dopen RK Deurningen/Saasveld 1701-1757 (JB)

- Index Oldenzaal dopen RK 1759-1783, 1783-1812 is in bewerking door Harry Tanke.

Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van